Kursplanering

Lektioner:Genomgångar, diskussioner, exempel, övningar

Inlämningsuppgifter:2 st för människa/datorinteraktion, 4 st för matematik.

Datum Ämne Referenser
lp 1 Kursplanering läsperiod 1  
lp 2 Kursplanering läsperiod 2  
23/1 pass 2 A2025 Introduktion till människa/datorinteraktion kap 1-2, OH-bilder (pdf)
27/1 pass 3 A2025 Analys kap 3-4, OH-bilder (pdf)
7/2 pass 3-4 A2016 Labsal bokad för Dti 1.  
7/2 pass 2 A2025 Design kap 5-6, OH-bilder (pdf)
7/2 pass 2 A2025 Utvärdering, tester kap 9-10, 12.1, OH-bilder (pdf)
10/2 pass 3 A2025 Summa- och produkttecken, rekursion kap 1.8
14/2 pass 3 A2025 Aritmetiska och geometriska summor kap 1.9
17/2 pass 3 A2025 Logik kap 1.2
24/2 pass 2 A2025 Ekvationslösning kap 1.3
26/2 pass 2 A2025 Induktion kap 1.10
3/3 pass 3 A2025 Mängder kap 1.6-1.7
10/3 pass 3 A2025 Binära talsystemet