Kursplanering

Lektion:Genomgångar, arbetspass och grupparbeten i klassrumsmiljö. Förberedelse för övningar och laborationer. Lektion 3-8 inleds med en quiz (dugga).

Övning:Praktiska lektioner i laborationsmiljö, i regel som en förberedelse för laborationen.

Laboration:Laborationen genomförs och redovisas vid dessa pass. För att laborationen ska hinna redovisas under passets gång krävs i regel att laborationen är påbörjad innan själva laborationstillfället.

Quiz:Cirka 4-5 frågor som besvaras vid lektionens början. (Lektion 3-8)

Datum Ämne Referenser
lp 1 Kursplanering läsperiod 1  
5/11 pass 3 A1543 Lektion. HTML och webbsidor kap 10
5/11 pass 4 A2509 Övning Testa lektionens alla exempel.
6/11 pass 3 A2509 Laboration  
12/11 pass 3 D231 Lektion. Quiz 1. Mjukvara. Hantering, skyldigheter, upphovsrätt, rättigheter e.t.c. Vad innebär "share ware", "free ware", "donation ware", "open source"?  
12/11 pass 4 A1505 Övning. Installera Netscape 6.x  
14/11 pass 2 A1505 Laboration. Installera mjukvara. Instruktioner till installation av UltraEdit.
Om du hinner får du gärna undersöka programvaror under GPL, t.ex. Cygwin, Freeware games eller ta en titt på Tucows för att hitta fri programvara.
19/11 pass 3 D231 Lektion. Quiz 2. Datorns hårdvara. Persondatorns beståndsdelar. kap 4-5
19/11 pass 4 A2509 Övning. Demontera en dator, fotografera huvudsakliga beståndsdelar, montera ihop och starta.  
21/11 pass 2 A2509 Laboration. Gör en presentation av datorn och dess delar i html-format, m.h.a. bildern från övningen.  
25/11 pass 3 D233 Lektion. Lös problem och presentera i diagramform. Jobba två och två. Presentera lösningarna för klassen. Quiz 3.  
26/11 pass 4 A2509 Övning. Fortsättning av laboration 3. Förbered morgondagens presentation.  
28/11 pass 3 A2025 Presentation. Datorns delar. Presentation av datorns delar med stöd av presentationsmaterial. (OH, PowerPoint eller mha html)  
3/12 pass 1 D231 Lektion. Lös uppgifter med steg-för-steg-instruktioner.  
3/12 pass 3 A2509 Övning. Testa lektionens steg-för-steg-lösningar i datormiljö.  
6/12 pass 2 A2509 Laboration. Lös en uppgift med steg-för-steg-instruktioner. Testa lösningen i datormiljö Instruktioner: [html] [pdf] [ps]
10/12 pass 3 D231 Lektion. Lös uppgifter med steg-för-steg-instruktioner.  
10/12 pass 4 A2509 Övning. Testa lektionens steg-för-steg-lösningar i datormiljö.  
12/12 pass 2 A2509 Laboration. Lös en uppgift med steg-för-steg-instruktioner. Testa lösningen i datormiljö  
12/12 pass 4 A2509 Övning. Testa lektionens steg-för-steg-lösningar i datormiljö.  
8/1 pass 2 A2509 48 steg till ett bättre liv i unix-labbet.  
9/1 pass 1 A2509 48 steg till ett bättre liv i unix-labbet.