smd084 läsperiod 1, 2002

Datum Ämne Referenser
3/9 Inledande lektion. Presentation av kursen, deltagare och lärare. Information om labsalar, inlogging e.t.c.  
5/9 pass 2 A2509 Övning. Logga in som unixanvändare, starta program, hantera e-post, logga ut.  
11/9 pass 2 A2025 Lektion. Datorns uppbyggnad. Kurslitteratur: Computers- Tools for an information age. Kapitel 1.
11/9 pass 3 A2509 Övning. Lär dig att hantera dina filer i hemkatalogen.  
13/9 pass 3 A2509 Laboration 1 Se här om du har tid över: EXTRA 1
17/9 pass 2 A2025 Lektion. Inledning med Quiz 1. Datorn och dess operativsystem. Kapitel 2-3. 
17/9 pass 3 A2509 Övning. Användning av unixsystemet. Vi utgår från Malin Flodins manualsidor och unixsystemets manualsidor.  
19/9 pass 1 A2509 Laboration 2.  
24/9 pass 2 A2025 Lektion. Quiz 2. Nätverk och internet. Kapitel 7-8.
24/9 pass 3 A2509 Övning. Hitta en nål i en höstack. Att söka websidor på Internet m.h.a. Netscape.  
26/9 pass 1 A2509 Laboration 3.  
1/10 pass 3 A2025 Lektion. Quiz 3. Ordbehandling - bakgrund och samband med wysiwyg. Kapitel 12
1/10 pass 4 A2011 Övning. Använda en ordbehandlare, del 1.  
4/10 pass 1 A2011 Laboration 4.  
8/10 pass 3 A2025 Lektion. Quiz 4. Ordbehandling del 2. Kapitel 12.
8/10 pass 4 A2011 Övning. Lär dig använda avancerade funktioner vid ordbehandling.  
10/10 pass 2 A2011 Laboration 5.  
15/10 pass 2 A2025 Lektion. Besök på EISLab, guidning av Lena och Jerry, kaffe. Quiz 5. Kalkylark. Lite om dess historia och hur vi kan använda det. Kapitel 13.
15/10 pass 3 A2011 Övning. Att använda kalkylark. Rader, kolumner, datatyper och cellhantering.  
17/10 pass 1 A2011 Laboration 6.  
22/10 pass 2 A2025 Lektion. Quiz 6. Kalkylark forts. Summering av moment A. Kapitel 13.
22/10 pass 3 A2011 Övning. Användning av formler, diagram i kalkylark.  
24/10 pass 2 A2011 Laboration 7