Allmän kursinformation

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning för smd084 hämtad från studiehandboken läsåret 2002/2003

Krav moment

Betyg 3:
Lektionsnärvaro, godkända laborationer och godkänd hemtentamen.

Betyg 4, 5:
Hemtentamen

Material

Här finns material till laborationer och övningar. Presenterat lektionsmaterial kommer också att finnas här.

Kursplanering

Datum Ämne Referenser
lp 1 Kursplanering läsperiod 1  
lp 2 Kursplanering läsperiod 2  
lp 3 Kursplanering läsperiod 3  
lp 4 Kursplanering läsperiod 4