Länkar

Denna sida innehåller intressanta länkar för deltagare i kursen smd084. Skicka en länk till sidans redaktör om du vill publicera den på denna sida.

Externa länkar

Sökmotorer:
Google
AltaVista
Infoseek
Sök med flera sökmotorer samtidigt:
Dogpile

Ordlista med IT-termer:
whatis?com

Unixanvändning:
Introduktion till shell-kommandon.

Emacs:
GNU Emacs manual
Emacs tutorial i html-format
Emacs amusements

Latex:
Latex manual

Java:
Java introduktion


Interna länkar

Här finns en utmärkt introduktion till HTML och en utmärkt beskrivning av delarna i en PC:
Hemsida för Dti 1

Hur man skickar fil med ftp
Studentportalen
Webmail
Malin Flodins unixintroduktion[ps][pdf]
Datorintorduktion av Torkel Franzén
Bildarkivet för laboration 3