next_group up previous


Lektion 6, mer om metoder, klasser och objekt

Urban Liljedahl

Inledning

Denna lektion är en övning som introducerar objekt i tre delsteg. Först en övning som utförs utan egna objekt, sedan användning av ett objekt för att kapsla in returvärden och slutligen en objektorienterad lösning av uppgiften.

Dagens meny

Dagens uppgift går ut på att skapa en klass som har en metod som returnerar ett tips på lunchrestaurang. Tanken är att du ska skapa en klass Main med en main-metod som sedan anropar metoden förslag(), tar emot förslaget och presenterar förslaget på bildskärmen.

public class Main{
  public static void main(String argv[]){
    //anropa metoden förslag i klassen Mat

    //presentera förslaget på bildskärmen
  }
}

Strukturerad lösning

Gör en metod förslag() i klassen Mat1 som returnerar namnet på en lämplig lunchrestaurang. Klassen mat innehåller en lista över restauranger och väljer slumpvis ut någon ur listan och returnerar denna.

En ny datatyp

Gör en metod förslag() i klassen Mat2 som skickar tillbaka förslag på restaurang, deras dagens rätt och priset på dagens lunch. Mat2 ska innehålla tre listor: restaurang, dagens rätt och pris. För att åstakomma detta måste en behållarklass för dessa tre variabler att skapas. Kalla behållaren MatInfo. Metoden förslag kommer då att börja så här:
public static MatInfo förslag(){...
Ett förslag på hur MatInfo kan definieras:

public class MatInfo{
  public String namn;
  public String dagens;
  public int pris;
}

En objektorienterad lösning

Denna uppgift går ut på att skriva klassen Mat3 som har en metod förslag() som returnerar MatInfo med ett förslag för dagens lunch. Denna klass har endast en lista som är av typen MatInfo, där varje element i listan innehåller restaurangnamn, namn på dagens rätt och ett pris för dagens lunch.
next_group up previous
Urban Liljedahl
2003-05-02