next_group up previous


Laboration 3, Villkorsuttryck och villkorssatser

Urban Liljedahl

Inledning

Denna laboration handlar om att styra vad programmet ska göra. För att avgöra detta ställer man upp så kallade villkorsuttryck. Värdet av dessa är true eller false. Dess värde avgör vad if-satsen sedan åstadkommer.

Krav

Följande krävs: Redovisad lösning på laborationstillfället.

Uppgift 1, villkorsuttryck

Gör övningarna i boken Java från grunden, kap. 9, uppgift 1-4 och 10.

Uppgift 2, villkorssats

Skriv ett program som läser in första argumentet på kommandoraden och sedan meddelar om detta tal är udda eller jämnt. Om användaren inte ger ett argument ska en instruktion hur programmet används skrivas ut.Så här skulle en körning av programmet Check se ut:

>java Check 125
Du skrev ett udda tal, din spjuver!
...eller...

>java Check 68
Du skrev ett jämnt tal, din filur!
...eller...

>java Check
Användning:
java Check <heltal>
Tips: Använd Integer.parseInt(argv[0]) för att konvertera argumentet till ett heltal. Använd argv.length för att veta att användaren har skrivit in ett argument.

Urban Liljedahl
2003-04-09