Laboration 1

Inledning

Denna laboration är en grundläggande övning i att skriva korta javaprogram som utnyttjar argument-vektorn för att ta in data och skriver ut resultatet till bildskärmen.

Ett litet exempelprogram

Här kommer ett exempelprogram som visar hur man kan komma åt argumenten:

public class Exempel{
public static void main(String argv[]){
System.out.println(argv[0]);
}
}

Krav

Individuellt genomförda och redovisade uppgifter under laborationspasset.

Uppgifter

Uppgift 1

Skriv ett java-program som kan lägga ihop två heltal och skriva ut resultatet. Deklarera två heltalsvariabler och tilldela dessa värdet 2 och 5. Skriv även ut vilka termer som du använde. Exempel på programkörning om du har valt att lägga ihop termerna 2 och 5:
>java Summa
Summan av 2 och 5 är 7
>

Uppgift 2

Skriv ett program som kan lägga ihop två heltal. Du ska använda inkommande argument så att programmet fungerar så här:
>java Summa 2 4
2 + 4 = 6
>

Uppgift 3

Skriv ett program som tar det första inkommande argumentet och skriver ut detta inbakat i en textrad. Ett exempel på programkörning:
>java Tala Urban
Hej, jag heter Urban och är en glad skit.
>