Luleå University of Technology

SMD038 Imperativ programmering 4,0 poäng


Information gällande från och med höstterminen 2002

SMD038 är nu samma kurs som SMD134. Information om kursen fås på webbsidan för SMD134. Det som följer på denna sida är alltså enbart av intresse för de studenter som läst kursen före hösten 2002.

Om gamla inlämningsuppgifter De som inte har blivit godkända på inlämningsuppgiften på SMD038 kan redovisa sin lösning under tiden oktober-december 2002 i enlighet med de tidigare gällande reglerna för inlämningsuppgiften.

Förlängning: Redovisning av gammal inlämningsuppgift på SMD038 kan göras under hela vårterminen 2003, men inte därefter.

Om omtenta på SMD038 Ytterligare en eller två gånger kommer det att ges en omtenta enligt den gamla modellen. Därefter gäller att tentan på SMD038 sammanfaller med tentan på SMD134. Möjligheten att göra omtenta på SMD038 enligt den gamla modellen (så länge sådan tenta ges) gäller bara för dem som läst SMD038 före ht 2002. Dessa studenter kan alltså, så länge tenta på SMD038 enligt den gamla modellen ges, välja mellan att göra omtenta på SMD134 eller på SMD038 enligt den gamla modellen.

14 januari 2002 är sista gången tenta på SMD038 ges enligt den gamla modellen. Efter detta datum sammanfaller tentan på SMD038 med tentan på SMD134.

Den sista tentan enligt den gamla modellen (jan 03) finns upplagd bland de gamla tentorna under länken "Läsperiod 2" för 2001.

Kursinformation

Kursens mål (enligt studiehandboken) är att

Examinationen består dels av tentamen (3 poäng) dels av inlämningsuppgift (1 poäng).


Kurslitteratur

Java från grunden av Torkel Franzén, Studentlitteratur 2001. Finns på Bokis.

Länkar till kursens hemsida

I år (2001)

Tidigare år


Liknande kurser som ges av Institutionen för Systemteknik

SMD011 Imperativ Programmering för D

SMD112 Programmering


Vid frågor kontakta kursansvarig Torkel Franzén, torkel@sm.luth.se (OBS! Under läsperiod 1, 2001 bör ni kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se) .