SMD038 - Tentainstruktioner


Tentan ges på tisdag 23 oktober 2001 i salarna A2509 och A2510, mellan klockan 09 till 16..

Innan tentan

Ni kommer att tilldelas speciella användare i Systemtekniks system för datortentamina, fortsättningsvis kallat tentaanvändarna.

Tentaanvändarna har för andra oläsliga hemkataloger. De använder Netscape med en proxy som omöjliggör läsning av webbsidor utanför skolan.

Dvs. ni kan bara läsa sidor som ligger inom universitetet. OBS! Ni kan inte heller läsa de sidor som ligger på era elevkonton!

Notera att jag missuppfattat adm's instruktioner, så här funkar det: när man loggar in startar KDE. De som inte vet hur man använder KDE vänder sig till mig så kan vi gå igenom det tillsammans (men egentligen är det ingen större skillnad förutom att KDE är mer likt Windows).

Det här innebär att ni för att kunna komma åt de filer som ni behöver måste skapa en jar-fil (se instruktioner för detta på labbsidan, tips 10) och packa ned alla filer som behövs för att ni skall kunna arbeta med er laboration.

Denna jar-fil kommer att läggas upp i en katalog för respektive grupp på kursens hemsida. OBS! Kontrollera att den fil som jag lagt upp innehåller ALLA filer som ni anser er behöva (helst redan idag)! Ni kommer att använda er av denna jar-fil på tentan.

För att förhindra eventuellt otillåtet samarbete loggas alla tangenttryckningar som görs av tentaanvändaren (dvs, allt sparas som ni gör vid den dator ni sitter vid).

 

Tentan (här finns den)

Tentan är uppdelad i två delar:

  1. Del ett görs på papper (klockan 09-10) och kan ge maximalt 05 poäng (1 poäng per uppgift):
  2. Del två görs framför datorn och handlar om att modifiera den laboration som ni gjort (klockan 11-16+) och kan ge maximalt 20 poäng:

     

Allmänna anvisningar

 

Godkänd på tentan?

Maximalt antal poäng som ni kan få på tentan är 25 och det krävs minst 15 poäng för att bli godkänd på tentan.


Senast uppdaterad: 2001-10-17. Frågor? Kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se