SMD038 - Imperativ Programmering


[Kursplan] [Laboration] [Betygsättning] [Resultat] [Grupper] [Elevlista med emailadresser]

Välkomna till denna kurs i Imperativ Programmering (SMD038) (Studiehandboken) på Institutionen för Systemteknik vid Luleå tekniska universitet.

Ni kommer att få jobba mycket framför datorn eftersom det enda sättet att lära sig att programmera är genom att skriva program, igen och igen. Ni får räkna med att spendera mycket tid i denna kurs, räkna med minst 100 timmar i datorsalarna innan ni är klara med alla uppgifter.

Mål för kursen

SMD038 är en introduktionskurs i programmering som läses av studenter med olika studieinriktning. Kursen ska inte förutsätta några kunskaper i programmering, eller om datoranvändning överhuvudtaget. Kursen är inriktad på att ge den nödvändiga grundförståelsen av imperativ programmering, och att ge en viss uppfattning om vad det innebär att bedriva objektorienterad programmering. Meningen är att alla studenter ska kunna tillgodogöra sig stoffet, oberoende av eventuella förkunskaper inom datorområdet. Somliga kan uppfatta kursen som lätt, andra som svår, men alla elever ska vid slutet av kursen, förutsatt att de arbetat tillräckligt mycket framför datorn, förstå och kunna använda de begrepp, metoder och konstruktioner som finns upptagna i kursplaneringen. Detta ska ge en tillräcklig grund för att (i) förstå vad som pågår i imperativ programmering, och (ii) avgöra huruvida man är intresserad av fortsatta programmeringsstudier. Förbehållet "förutsatt att de arbetat tillräckligt mycket framför datorn" gör förstås denna målbeskrivning problematisk. Hur avgör man vad som är "tillräckligt mycket arbete framför datorn"? Studenten kan ju anse sig ha arbetat som en gris, medan läraren säger att "du har uppenbarligen inte arbetat tillräckligt mycket, eftersom du inte blev godkänd på denna enkla och angenäma tentamen". Sådana föga meningsfulla tankeutbyten bör man förstås undvika. Låt oss i stället säga som så, att en del av målet för kursen är att sporra - med uppmuntrande tillrop, meningsfulla övningsuppgifter, viftande pekfingrar, allvarliga förmaningar, osv - studenterna till det arbete som krävs.


Senast uppdaterad: 2001-08-31. Frågor? Kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se