SMD038 - Imperativ Programmering - Grupper

SMD038 - Imperativ Programmering


Grupper (länk till lokal kopia av respektive grupps labb)

Observera att resultaten för laborationen är preliminära!


Namn
R
Ä
K
N
A
L
A
B
B
.
1
2
3
4
5
Demo
Rapp
Funktion
Kod
Andersson Gustav
Riesbeck Johan
5
5
5
5
3
3
4
13
13
Andersson Markus
Nyman Simon
5
5
5
5
4
3
3
11
10
Andersson Mikael
Cheung Hung
Lauri Hanna
5
5
5
5
2
2
4
10
9
Björkman Ronnie
Ejebro Kristoffer
5
5
2,5/5
5
2
4
3
9
10
Broberg Jonas
Nordström Erik
5
5
5
5
5
3
2
11
9
Enström Katharina
Lundmark Åsa
5
5
5
5
0
5
3
9
10
Fagerlönn Johan
Nordlinder Martin
5
5
5
5
1
4
4
15
9
Hansson Jon
Jangvad Jonas
5
5
5
5
0
4
2
14
9
Jekabsone Dace
Karlsson Martin
Rashid Isak Nasir
5
5
5
5
0
2
2
9
1
Johansson David
Stenmark Henrik
5
5
5
5
1
4
3
15
12
Kristoffersson Timmy
Moberg Johan
5
5
5
5
5
3
5
12
12
Ljunggren Paula
Wester Maria
Wiklund Sarah
5
5
5
5
2
4
3
13
9
Lundberg Karl
Sidekrans Niclas
5
5
5
5
2
2
4
10
9
Mühlbach Oskar
Vuorio Jani
5
5
0
5
0,5
-
-
-
-
Nilsson Fredrik
Zalyaletdinov Philip
5
5
5
5
1
3
3
12
9
Norrbin Per
Westerström Erik
5
5
3
5
3
3
4
9
9
Pålsson Patrik
Schooner Patrick
5
5
5
5
2
4
4
15
9
Svedberg Ida
Säwström Sofia
3
5
5
5
2
3
4
10
12


Senast uppdaterad: 2001-10-22. Frågor? Felaktigheter? Kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se