Tentamen SMD038 - Imperativ Programmering


Tisdag 23 oktober 2001 11.00-16.xx

Dagens tenta är inte bara till för att testa era programmeringskunskaper, den testar även hur ni strukturerar ert arbete!

Vad bör man göra först, vad tar man därefter, gör man delar av allt eller gör man vartefter punkterna dyker upp!?

Dvs, vilka delar väljer ni att implementera och i vilken ordning gör ni det?!

I denna tenta är det viktigt att ni så tidigt som möjligt bestämmer er för hur ni skall lägga upp arbetet och vad ni skall fokusera på för att det skall gå att göra tentan inom en rimlig tid (innan dagens slut). I verkligheten är dock programmeringsuppgifter inte så tydliga och skiftar från en dag till en annan och också beroende på vem man talar med.

Innan ni börjar bör ni ha gått igenom instruktionerna inför tentan.

Punkterna 1-8 nedan kan ge 4 poäng vardera (det skulle i teorin kunna bli 32 poäng men enbart de 20 första poängen räknas). Ni kan i princip göra lite på varje punkt och ta nån poäng här och där. Men det som är minimikrav är att ni:

Även om ni nu skulle få maximala 32 uppgiftspoäng så innebär det ändå att ni bara kan kvittera ut 20 (som är maxpoäng på denna del av tentan). Alltså, ni kan på denna del av tentan få maximalt 20 poäng även om punkterna nedan skulle kunna ge 32 poäng (i teorin). I dagens tenta gäller det att läsa in en websida innehållande en träfflista enligt det som produceras av LTUbibliotekets Bibdia-system. Träfflistan ligger på följande plats (innehåller x antal träffar): http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/038/2001/LP1/Tenta/index.html

Träfflistan skall som tidigare hämtas in, sorteras, räknas, och sparas.

Uppgifter

Det är ett antal modifieringar som behöver göras till programmet som ni gjort (laborationen):

  1. Sidan skall kunna läsas in och alla html-tecken skall ersättas med motsvarande UNICODE-tecken.
  2. Vidare skall ni i detta fall även använda er av två ytterligare fält, nämligen hyllplacering och utgivningsår (/682-684 /1987/), dvs, det som ni tidigare sållat bort. Nu behövs dessa.
  3. Ni som deklarerat ett Bok-objekt inser att den måste utökas så att den kan innehålla två instansvariabler till (hyllplacering och utgivningsår), attribut. Observera att författare (= förnamn och efternamn).
  4. En lista med böcker skall skapas.
  5. Listan skall som tidigare kunna sorteras på förnamn, efternamn och titel. Men nu skall sorteringen också omfatta hyllplacering (ex. Fj(x) eller 005.133 Java) och utgivningsår. Ni skall även kunna sortera på författare.
  6. Ni skall räkna förekomster som tidigare, men nu också räkna alla distinkta författare, hyllplaceringar, och utgivningsår. Dvs lista dessa.
  7. Böcker med okända/saknade namn/titel/hyllplacering/utgivningsår skall också tas med och det skall i programmet tydligt visas att dessa saknas (på lämpligt sätt).
  8. De sorterade boklistorna skall sparas till fil (dvs skrivas till fil på hårddisken).
  9. Givetvis skall allt ni gör vara javadoc:at och klart.

 


Senast uppdaterad: 2001-10-23. Frågor? Kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se