World Wide Web

WWW eller "webben" är den samling av data som med användning av en webbläsare (browser) kan hämtas från olika håll i världen, givet en URL (universal resource locator) sådan som t.ex. http://www.sm.luth.se/. På NT-maskinerna kan du välja mellan att använda Netscape eller Internet Explorer, på Unix-maskinerna finns endast Netscape. Beskrivningarna här gäller enbart Netscape.

Några knappar och menyval i Netscape:

Egna webbsidor

Om du vill skriva egna webbsidor och göra dem tillgängliga för världen gör du på följande vis. Skapa en underkatalog till din hemkatalog med namnet .html. Lägg i denna katalog in en fil vid namn index.html. Detta är startsidan för dina egna webbsidor. Adressen (URL:en) till denna startsida är, om din emailadress på skolan är abcde-0@student.luth.se, följande:
http://jota.sm.luth.se/~abcde-0/
Du behöver inte göra dina webbsidor tillgängliga för yttervärlden, utan kan också spara dem i en godtycklig filkatalog. De kan sedan läsas i Netscape genom att du använder "Open page" under menyn "File". Om du till exempel har skapat webbsidan sida.html i din egen filkatalog webbsidor så anger du adressen
file:/home/abcde-0/webbsidor/sida.html
Webbsidor använder HTML (hypertext markup language) för att tala om för en webbläsare hur texten ska vara organiserad när den visas. Du kan antingen skriva webbsidor direkt med användning av HTML, eller också använda något program som översätter text som du skriver med en ordbehandlare till HTML. Det finns till exempel i Netscape under menyn Communicator ett alternativ "Composer" som gör detta.

Om du vill lära dig att använda HTML direkt finns det otaliga sidor på nätet som handlar om detta, till exempel

Uppgifter

  1. Skapa en egen allmänt tillgänglig webbsida enligt anvisningarna ovan.
    Redovisning: Tala om att du skapat sidan (som ska finnas kvar).
  2. Leta på universitetets webbsidor (med utgångspunkt från institutionens startsida) fram aktuella informationssidor om de kurser som du läser denna termin och lägg in bokmärken till dem.
  3. Använd webben för att ta reda på vad rödsorken heter på engelska.
    Redovisning: Berätta svaret och hur du bar dig åt för att hitta det.