NT-maskiner

NT-maskinerna kör operativsystemet NT, och för en användare är det ingen större skillnad mellan detta och Windows 95 eller Windows 98. Fönstersystemet fungerar efter samma övergripande principer som andra fonstersystem, dvs fönster kan flyttas, förstoras, förminskas, göras till ikoner, osv, och det enda sättet att lära sig att hantera dem ar genom praktisk övning. Musen har ett hjul i mitten, som ocksa kan fungera som tredje knapp i vissa program. Hjulet har olika användningar beroende på tillämpningen, men den enda användning som man kan räakna med är for att skrolla i fonster genom att ha markören pa rullisten och rulla hjulet i stället for att hålla vänsterknappen nedtryckt och flytta musen.

Om du dubbelklickar pa "My Computer"-ikonen langst upp till vänster pa bildskarmen ser du bl.a. enheterna C: (hårddisken), D: (CD-lösaren) och H:. Den sista enheten ar din egen filkatalog på Unixmaskinerna. Det finns alltsa en förbindelse mellan NT-maskinerna och Unix-maskinerna som innebär att du på NT-maskinen kan hämta filer från H: eller skriva till H:, precis som för C: och D:, och dessa kommer då att hamtas från eller skrivas till din filkatalog på Unix. Om du sparar saker pa C: finns det daremot ingen garanti för att de finns kvar nästa gang du loggar in, vilket du påminns om av bildskarmstexten vid varje inloggning.

Programmet Putty ger dig möjlighet att logga in direkt på ditt Unixkonto från en NT-maskin. Starta Putty, dubbelklicka på sigma, så får du upp ett terminalfönster, där du kan logga in. Fönstret är högst primitivt, och du kan inte använda åäö.

Uppgifter

  1. Använd Putty för att logga in på ditt Unixkonto. Skapa där en filkatalog NT-filer. Använd något program på NT-maskinen för att skapa en fil, som du sedan sparar på H:NT-filer. (NT använder \ där Unix använder / i filnamn, så en fil som i Unix heter NT-filer/prov.txt heter i NT NT-filer\prov.txt).
  2. Bekanta dig med fönsterhanteringen i NT.