Elektronisk post

Email kan hanteras med olika program. Ett är elm, som beskrivs i "Datorhandbok unix". Ett annat, som kanske används av de flesta, är Netscape. För att skicka ett mail kan du välja "New message" under menyn "New", som i sin tur ligger under menyn "File". Om du väljer alternative "Messenger" under "Communicator" får du upp ett fönster där du kan läsa ny post, ordna dina mappar med post, osv.

En god idé när du skickar post är att inte skicka vare sig HTML eller s.k. QP (quoted printables) i email. Med Netscape kan du förvissa dig om att du har rätt inställningar på följande sätt. Under Edit väljer du Preferences, och under Preferences väljer du Messages. Där markerar du "as is" under "Send messages that use 8-bit characters". Välj sedan Formatting, och markera "Use the plain text editor to compose messages" samt "convert the message into plain text".

Inloggning på andra datorer

Inom skolan kan du logga in på en annan unixmaskin med kommandot ssh ("secure shell"). Om du befinner dig på maskinen tau20 och vill logga in på lambda100 skriver du i ett xtermfönster:
ssh lambda100
Den fortsatta exekveringen av kommandon som du skriver i detta xtermfönster görs nu av lambda100. Du loggar ut från lambda100 med kommandot "logout".

En maskin, nämligen sigma, accepterar inloggningar med användning av programmet telnet. Utanför skolan, till exempel hemifrån på en Windowsmaskin, kan du alltså ge kommandot

telnet sigma.sm.luth.se
och bli inloggad på sigma. Du kan sedan med ssh komma vidare till någon annan maskin.

Prat

Det finns ett program "talk" som du kan använda för att prata med någon som du vet sitter vid en viss dator. Till exempel:
talk fnork-8@lambda100
Om användaren fnork-8 är inloggad på lambda100 kommer han eller hon att bli uppmärksammad på ditt anrop.

Usenet

Usenet definieras som det nät av datorer som utbyter s.k. news, och sammanfaller numera förmodligen med internet. News består av gigabyte och åter gigabyte av pladdrande i s.k. nyhetsgrupper. Hanteringen är mindre ekonomisk än i webben, eftersom alla s.k. artiklar som skrivs i news distribueras till alla datorer i nätet. Varje site avgör själv vilka nyhetsgrupper (av de tusentals som finns) som tas emot.

News läses och skrives med en s.k. newsläsare. Du kan t.ex. använda Netscape eller Gnus. Det senare startas genom att du i Emacs ger kommandot Escape+x följt av gnus.

Uppgifter

  1. Skicka ett mail till någon.
  2. Kolla på DejaNews det sammanlagda antalet newsinlägg (på något språk) som skickats från adresser på KTH (av formen någon@någonting.kth.se) det senaste året.
    Redovisning: Tala om antalet och hur du bar dig åt för att få fram det.
  3. Kolla att du kan logga in med ssh på sigma. Verifiera att du inte kan logga in med ssh på beta0.