Datoranvändning SMD038

Kursen förutsätter inte officiellt någon tidigare vana vid datoranvändning. I praktiken kan det vara en kännbar nackdel att sakna vana vid Unix eller vid datorer i allmänhet, eftersom det inte finns utrymme i kursen för särskilt mycket schemalagda övningar i datoranvändning, och föreläsningarna i stort sett enbart handlar om programmering. Nedan anges vad det finns för material att öva med när det gäller användningen av arbetsstationerna, och ungefär vad man behöver lära sig för att kunna arbeta med Javaövningarna.

Studiematerial

  1. Manualsidor UNIX, sammanställd av Malin Flodin.[pdf] [pdf 2 sidor per sida]
När det gäller datorpost får du använda vilket program du vill, men det enklaste är kanske att utnyttja Netscape (eller Studentportalen). Se till att eventuell mail som du skickar till mig inte använder HTML. (Det finns en inställning för detta i Netscape.)

De man behöver lära sig när det gäller datoranvändning är väsentligen att klicka rätt i Netscape, att skicka och ta emot elektronisk post, att skriva och spara filer i Emacs, att skapa filkataloger och förflytta sig i filhierarkin i Unix. Men några exakta anvisningar går inte att ge. Den som har löst de uppgifter som ges nedan bör kunna ge sig i kast med programmeringsdelen av kursen utan att distraheras alltför mycket av rena datoranvändningsproblem. (Sådana problem dyker dock alltid upp i en eller annan form under programmeringsarbete!)

Om du under arbete vid datorn utanför schemalagd laborationstid (och sådant arbete är det nödvändigt att bedriva) stöter på problem som du inte kan komma till rätta med kan du alltid skicka email till oss som har hand om kursen. Eller så kan ni ta upp det under labtid (räkna dock inte med att hinna med alla uppgifter under inbokade tider.

Om det uppstår rent datortekniska problem, som att en skrivare inte fungerar, eller om du har glömt ditt lösenord eller inte kan logga in på ditt konto så kan du skicka email till adm@sm.luth.se och beskriva ditt problem. (Om du inte kan logga in får du förstås skicka ditt mail från någon annans konto, och tydligt ange vem problemet gäller.) Du kan också uppsöka våra systemvarelser på plats.

Datorintroduktion, SMD071

Denna valfria kurs är avsedd att hjälpa studenter att bli vana vid att använda Unix- och NT-maskinerna i Systemtekniks och Matematiks datorlabb.

Eftersom du läser detta har du på ett eller annat sätt fått igång en browser (webbläsare) och hittat till denna sida. De viktigaste reglerna för ditt fortsatta övande när du bekantar dig med datorerna och deras användning är följande:

All vishet rörande datorsystemen på institutionen finns samlad hos datordriften, även kallad Systemvarelserna. På datordriftens webbsidor hittar man bland annat information om Det finns regler för användning av skolans datorer. Se om detta "Datorhandbok Unix", samt skolans gemensamma datorregler. En kompletterande kommentar: på kvällar, nätter och helger och vid andra tillfällen då ingen schemalagd datorverksamhet pågår är datorerna fritt tillgängliga (men du behöver ett s.k. "körkort", som du får genom institutionen, för att kunna styrka att du har rätt att använda datorerna). När ett datorlabb är bokat för schemalagd verksamhet har inbokade studenter företräde till alla datorer.

Nedan följer en del olika moment som du kan ha nytta av för att genomföra labbintroduktionen (strunta dock i delarna om redovisning, ni gör det för er egen del, det behöver ni inte redovisa, fråga gärna labbassistenterna):

  1. Unixintroduktion.
  2. NT-introduktion.
  3. WWW och egna webbsidor(Unix eller NT).
  4. Elektronisk post och annan kommunikation (Unix eller NT).
  5. Några hjälpmedel (Unix).