grep och annat

Av de många användbara programmen och hjälpmedlen i Unixmiljön har här valts ut några få. Kom ihåg att information om kommandon och program i allmänhet kan fås med användning av man. Problemet är vanligen att det är alldeles för mycket information. Kom vidare ihåg att man i Unix ofta åstadkommer önskade resultat med hjälp av omdirigering och rör (se om detta "Datorhandbok unix").

Uppgifter

 1. Använd grep och ett lämpligt reguljärt uttryck (se om detta manualsidan för regexp) för att ta reda på hur många rader i filen ~torkel/warden som börjar med ordet "this" eller slutar med ordet "the".
  Redovisning: Tala om resultatet och hur du gjorde.
 2. Komprimera (i) bilden av systemvarelserna och (ii) filen ~torkel/warden med användning av gzip. Hur stor är komprimeringsgraden (1-s1/s2, där s1 är den komprimerade filens storlek i byte och s2 den okomprimerade filens)?
  Redovisning: Tala om resultat och vilka kommandon du använde.
 3. Använd xv för att skapa en jpg-bild som innehåller någon av systemvarelserna (från bilden på en annan webbsida) och modifierats till en bild av denna typ. Gör sedan en webbsida som har denna bild som bakgrundsmönster.
  Redovisning: Ge en URL till webbsidan.
 4. Leta på webben efter något program eller annat som levereras i form av en gzippad tarfil. Hämta hem denna fil, och använd gunzip och tar för att packa upp innehållet.
  Redovisning: Ge URL till den fil du hämtat hem. Låt den uppackade filen ligga kvar i din hemkatalog tills du fått meddelande om att du blivit godkänd på kursen.
 5. Använd crypt för att kryptera någon hemlig fil som du inte vill att någon annan ska kunna läsa.