SMD038 - Imperativ Programmering


Laborationsintroduktion

Ni redovisar denna del genom att skicka ett mig (Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se) ett email som säger att nu är er hemsida för kursen klar samt en länk till sidan (t.ex. http://jota.sm.luth.se/~föreftl-9/). "jota" är där studenternas hemsidor "finns".

För att ni skall klara av att göra laborationen krävs det att ni känner er familjära med den miljö som ni jobbar i (vi använder både Windows och UNIX i våra laborationssalar). För de flesta av er kommer det nog att kännas ganska främmande att behöva skriva in kommandon för att kunna göra det ni vill åstadkomma. Men vi har också sett till att ni har tillgång till mer avancerade verktyg om ni så önskar.

Vi har grafiska miljöer för programutveckling, Forte CE 2.0, miljöer där ni kan "rita" upp delarna i ert program varefter ni fyller i med nödvändig kod för att det skall fungera (BlueJ och Rational Rose), sedan har vi de "klassiska" textbaserade verktygen (Emacs

En stor del i programmering handlar återanvändning och att kunna förstå vad andra har gjort och hur de gjort det. Oftast är man inte den första som har stött på det problem som man står inför, likväl verkar det ofta som om programmerare "måste" uppfinna hjulet på nytt, varje gång! Ett sätt att undvika att behöva uppfinna hjulet är att veta hur man använder färdiggjorda komponenter (i Java kallas de klasser och metoder). För att kunna se dem så måste ni lära er att läsa och förstå någonting som kallas "Java 2 Platform, Standard Edition, v 1.3.1 API Specification" (ett klassbibliotek). Här hittar ni en lättfattlig "Introduktion till programmering" (16 sidor) som man använt sig av i Lund.

Lite extra stöd med UNIX och Emacs-kommandon


Java

Att sätta upp Java på en PC med Windows (för de som så önskar)

  1. Om inte JDK redan finns installerad, så måste vi börja med det. (I lablokalerna finns JDK 1.3.1 redan installerat, så detta steg kan du då hoppa över.)
  2. Skapa ett arbetsbibliotek att lägga dina filer i (tex H:\.html\smd038).

  3. Om inte alla sökvägar är satta så måste du ange dessa.
  4. Prova att allt funkar:

// Klassen Test
public class Test {
public final static void main(String[] arg) {
System.out.println("Test ok.");
}
} Katalogstruktur för hur ni sparar övningsuppgifterna och lab:
er nätkatalog (H:)
|
.html
|
smd038
____________|______________________
| |
kapitel lab ________|_______________________ _______|________
| | | | | | |
01 02 ... 39 40 rapport kod(delar)
_______|________
| |
javadoc

Notera att "> " anger prompten, i DOS ser den oftast ut så här "C:\> ".

Att sätta omgivningsvariablerna permanent

Du kan sätt apmgivningsvaraiblerna PATH och CLASSPATH permanent, och därmed alltså slippa mata in dem varje gång du startar ett nytt DOS-fönster. OBS! Detta kan du inte göra i NT-labben pga att de datorerna är skyddade.

Om du har Windows 95/98/ME så kan du sätta in raderna sist i filen
c:\autoexec.bat.

Om du har Windows NT/2000 så kan man definera variablerna under
Kontrollpanelen - System - Advanced.

Att lära sig hitta bland alla klassbibliotek

Dokumentation om JDK 1.3.1 och dess klassbibliotek hittar du hos CDT.

Att editera Java kod

Många använder Emacs för att editera källkod, men den kan vara lite svår för en nybörjare och kursen är inte i huvudsak till för att ni skall lära er en texteditor. Nedan finns länkar till BlueJ, Emacs, JDE (Emacs Java mode), Cygwin (bash, en kommandohanterare som ersätter DOS), samt till en alternativ texteditor som är bra, Ultra Edit, som du fritt kan använda i 45 dagar. Använd INTE Notepad eller WordPad som Microsoft skickar med Windows, eftersom ni då kommer att få problem med källkoden.

Att notera


Senast uppdaterad 2001-09-08. Frågor, kommentarer? Kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se