SMD038 - Imperativ Programmering
Kursplanering


Denna del visar viktiga datum och ett preliminärt upplägg för lektioner och annat.
Observera att saker och ting kan ändras! Här finns en länk till det schema som finns hos schemaläggarna.
Förkortningar: JfG = Java från grunden - Torkel Franzén.
Ordförklaringar till innehåll i kursplaneringen.
Kapitel/Material: Detta material skall ni ha läst igenom innan lektionen. I vissa fall finns det länkar till extra material.
Räkneövning: Under ett räkneövning visar ni hur ni har gjort och tänkt när ni har löst uppgifterna i respektive kapitel, vissa av uppgifterna skall ni dessutom vara beredda att lämna in för granskning på papper (detta anges i så fall som Kap X: <uppgift nummer>).
Dugga/quiz: Till duggorna förutsätts ni ha gjort och förstått alla uppgifterna i kursboken t.o.m. angivet kapitel.

Senast uppdaterad: 2001-10-23.
 
Dag Tid Plats Innehåll Kapitel / Material
Mån 03/09 13:00 E246 Lektion 01
Kursintroduktion
Läs gärna igenom "Introduktion till programmering" (16 sidor) som man använt sig av i Lund.
JfG till kap.02.
Intro till OO
Ons 05/09 13:00 A109 Lektion 02
Fortsättning kursintroduktion plus grundläggande objektorientering, samt Java. Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer.
JfG till kap.05.
Tor 06/09 14:50 D277 Räkneövning 01
Rita ett enkelt klass-diagram
Kap 1: 4; Kap 2: - ; Kap 3: 3
JfG Kapitel:
Inledning, 1, 2, 3 plus Intro till OO
Fre 07/09 10:15 A109 Lektion 03
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, villkor, satser.
JfG till kap.09.
Mån 10/09 14:50 D277

Dugga/Quiz 01
Klassdiagram och JfG till kap.03. (Lösningsförslag)

Lektion 03 (forts)
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, villkor, satser.

 
Ons 12/09 10:15 D277 Räkneövning 02
Kap 4: 3, 6, 11; Kap 5: - ; Kap 6: 2, 7, 9; Kap 7: 3; Kap 8: 1, 3, 6; Kap 9: 3.
JfG Kapitel:
4 - 9.
Ons 12/09 18:15 Resp. hemsida Tid- och aktivitetsplan läggs upp på era hemsidor
Ni lägger upp en sida om hur ni tänkt arbeta med laborationen, en grov skiss på vilka delar som skall klaras av och när de delarna skall vara klara. Detta så att ni har några klara hålltider som ni skall bli klara med vissa delar av laborationen samtidigt är den en hjälp för oss så att vi kan se att ni har en rimlig möjlighet att bli klara med laborationen i tid.
Labbplan klar!
Tor 13/09 13:00 A109 Lektion 04
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, metoder, klasser, objekt.
JfG till kap.20.
Tis 18/09 14:50

A109
NY SAL!

ej D277!

Dugga/Quiz 02
JfG till kap.09. (Lösningsförslag)

Lektion 04 (forts)
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, metoder, klasser, objekt.

 
Ons 19/09 13:00 A109 Lektion 05
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, metoder, klasser, objekt, I/O, felhantering. Rogers exempel.
JfG till kap.30 + 39-40.
Fre 21/09 10:15 A109 Räkneövning 03
Kap 10: 5; Kap 11: 2; Kap 12: 3, 4, 6, 8; Kap 13: 3; Kap 14: 6, 7, 12; Kap 15: 7, 9; Kap 16: 1, 3, 4, 5; Kap 17: 1; Kap 18: 3, 4.
JfG Kapitel:
10 - 18.
Tis 25/09 10:15 A109

Dugga/Quiz 03
JfG till kap.18. (Lösningsförslag)

Lektion 05 (forts)
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, metoder, klasser, objekt, I/O, felhantering.

 

 

JfG till kap.30 + 39-40.

Fre 28/09 10:15 A109 Räkneövning 04
Kap 19: 1; Kap 20: 2; Kap 21: 2; Kap 22: 2; Kap 23: 2; Kap 24: 1; Kap 25: 2; Kap 26: 2; Kap 27: 2, 5; Kap 28: 4; Kap 29: -; Kap 30: -.
JfG Kapitel:
19 - 30.
Mån 01/10 13:00

E246
NY SAL!

ej D277!

Dugga/Quiz 04
JfG till kap.30. (Lösningsförslag)

Lektion 05 (forts)
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, metoder, klasser, objekt, I/O, felhantering.

 
Ons 03/10 13:00 A109 Lektion 06
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, metoder, klasser, objekt, I/O, felhantering, paket, modifierare, arv, skuggning, ..
JfG till kap.40.
Tis 09/10 14:50 A109 Lektion 06 (forts)
Program, typer, variabler, tilldelningar, arrayer, strängar, operatorer, metoder, klasser, objekt, I/O, felhantering, paket, modifierare, arv, skuggning, ..
JfG till kap.40.
Fre 12/10 13:00
Nytt datum!
D277 Räkneövning 05
Kap 31: -; Kap 32: 1; Kap 33: -; Kap 34: -; Kap 35: 1; Kap 36: 1; Kap 37: 1; Kap 38: 4; Kap 39: 4, 5; Kap 40: 3.
JfG Kapitel:
31 - 40.
Mån 15/10 17:00
Nytt datum!
A3311 Laboration inlämnas
Den fungerande och kompletta laborationen inlämnas senast klockan 17.00 i A3311.
Labb klar!
Tis 16/10 13:00 D277

Dugga/Quiz 05
JfG till kap.40. (Lösningsförslag- uppg 01)

 
Tis 16/10 14:50 A109 Lektion 07
Demonstration av hur ni löst labben.
Demo labben.
Tis 23/10 09:00 A2510
A2509
Tenta!
Tentamen kommer vi att göra i datorsalarna och kommer att basera sig på det ni gjort under kursen (både teori och praktik). Ni kommer också att få göra ett antal modifieringar på labben som ni jobbat med under hela läsperioden. Så det gäller att ni förstått det ni gjort på övningar och labb.
Tenta!
Tis 23/10 Korr -

Innan tentan
Tentainstruktionerna finner ni här.

För att ni skall kunna arbeta med och modifiera er laboration på tentan MÅSTE ni (eftersom jag kommer att lägga upp den filen på "Grupper"-sidan för denna kurs, varifrån ni hämtar filen; ni kommer inte åt er hemmakatalog!) packa ihop alla filer som har med laborationen att göra. Det innebär att alla relevanta filer är sammanpackade i en enda fil. Gör så här (när ni är klara med laborationen) vid kommandoprompten i katalogen där era laborationsfiler finns:

  • För att packa ihop filerna:
    janleh99/.html/smd038/laboration> jar cvf smd038labb.jar
    OBS ibland behövs en punkt efter .jar:
    janleh99/.html/smd038/laboration> jar cvf smd038labb.jar .
  • För att packa upp filerna:
    janleh99/.html/smd038/laboration> jar xvf smd038labb.jar
Tenta!


Frågor, konstigheter, orimligheter? Kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se