Kodexempel - SMD112


Här nedan följer lite exempel på snyggt kommenterad och indenterad kod. Vi vill gärna att ni följer detta till så stor utsträckning som möjligt. Givetvis finns det utrymme för kreativitet och egna initiativ, så länge det går att förstå och utläsa vad ni har tänkt på ett lätt sätt. Jag har markerat kommentarer och sådant som är "generiska" namn med kursiv stil, så att det skall vara lättare och läsa exemplen.

Exempel1: Helt program med kommentarer

Indentering behöver inte göras med 2 mellanslag som i exemplet här nedan. Emacs indenterar 4 mellanslag atuomatiskt åt er vilket är helt ok.

public class Lab{
 public static void main(String argv[]){  // Sätt { sist på raden. Markerar början på metod/block.
  programsats1;              // Sätt ; sist på raden. Markerad en programsats.
  programsats2;
  ...;
 }                     // Sätt } på en egen rad så att man tydligt ser var metoden/blocket slutar.
                      // Tom rad mellan block;
 /*
  Beskriving av den metod som kommer nedan
 */
 public static typ metodNamn(typ variabelNamn){
  programsats1;
  programsats2;
  ...;
 }
}

Tänk på att ni indenterar och formatterar if/else-, switch- och while-satser på ett snyggt och läsbart sätt.

Man kan göra på flera sätt med if/else, gör det som ni tycker blir mest lättläst. Här nedan kommer två exempel som vi tycker är bra. Hakparanteserna ({}) kan utelämnas om if och/eller else-blocket enbart innehåller en sats (se boken för exempel).

Exempel 2.1: If/else (variant 1)

if( villkor ){
 // Nu gör vi detta.
 programsats;
} else {
 // och här gör vi det här.
 programsats;
}

Exempel 2.2: if/else (variant 2)

if( villkor )
{
 programsats;
}
else 
{
 programsats;
}

När det gäller switch-satser så finns det inte så många varianter men jag ger er ett exempel på hur jag brukar göra.

Exempel 2.3: switch med kommentarer

switch ( villkor ) {
 case fall1:  // kommentar
  programsats;
  break;       // break; kommer alltid sist i ett "case".
 case fall2:
  programsats;
  break;
 default:
  programsats;
  programsats;
}           // Slut på switch-satsen.


Page last modified 2001-04-24 by Almquist